Slide
ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย

เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับความงามของทิวทัศน์ริมแม่น้ำปาย และได้ปปล่อยใจทอดยาวไปกับสายน้ำและความงดงามของทิวเขาที่ป่าเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล พร้อมกับผ่อนคลายไปกับน้ำแร่ธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศแบบบแบบเปิด ให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริง

เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)
เวลา 6.30 – 21.00 น.