ข้อมูลการโอนเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 154-8-52189-7
ชื่อบัญชี ออนเซ็นท่าปาย : ระบบบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ออนเซ็นบ้านท่าปาย
Max. file size: 256 MB.
MM slash DD slash YYYY